Infomomenten

Op woensdag 19 februari 2020 houden wij een infomoment over de opstart van de ASO-opleiding Wetenschappen in Horteco.

Dit infomoment is bedoeld voor leerlingen die dit schooljaar in het 6de leerjaar zitten. Als zij zich willen inschrijven in 1A STEM voor het schooljaar 2020-2021, moeten zij zich immers aanmelden in maart/april 2020, wat voor onze jaarlijkse infodag valt. Omdat de ASO-opleiding en onze voorbereidende aanpak in 1A STEM en 2A Techniek-wetenschappen nieuw zullen zijn, willen we de zesdejaars en hun ouders de kans geven om met onze werking kennis te maken vóór de aanmeldingsperiode van 2020.

Opgelet: leerlingen die dit schooljaar in het 5de leerjaar zitten, komen beter langs op onze infodag op 25 april 2020. We geven dan dezelfde info en rondleidingen als op het infomoment van 19 februari 2020, maar op de infodag zijn er ook open klassen, workshops en meer leerkrachten om vragen aan te stellen. Vermits de aanmeldingen voor deze leerlingen pas in 2021 kunnen gebeuren, heeft u dan nog tijd genoeg om een schoolkeuze te maken.

Meer info over het programma van deze infoavond vindt u hier.

Infodag en perkplantenverkoop

Zaterdag 25 april 2020, 10-17 uur

Op de infodag krijg je studie-informatie over al onze studierichtingen, kan je proeflesjes volgen, deelnemen aan workshops en kan je een rondleiding op maat krijgen door onze school. Gelijktijdig houden we ook een perkplantenverkoop in de serre van bloementeelt.

Opentuindag

Zondag 17 mei 2020, 10-17 uur

Onze Opentuindag is een groot evenement met allerlei activiteiten waarnaar zo'n 6000 bezoekers komen. Dit is de leukste dag om onze school te bezoeken, omdat er overal wat te beleven valt en we ons volledige domein openstellen voor iedereen. Je kan dan ook studie-info en rondleidingen krijgen (maar het is wel druk, dus voor studie-info en rondleidingen kom je beter langs op de rustigere Infodag). 

Het programma van de Opentuindag maken we later op deze pagina bekend.

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Hieronder vind je de regeling voor 1A en 1B. In het aparte blokje daaronder staat de regeling voor het 2de tot en met het 7de leerjaar.

Inschrijven voor 1A en 1B

Voor het schooljaar 2020-2021 zullen alle secundaire scholen in onze regio (Vilvoorde-Grimbergen-Machelen) moeten werken met een online aanmelding. In dat aanmeldingssysteem zitten ook nog veel andere scholen van andere onderwijsregio's.

Wat een online aanmelding is, hoe u online aanmeldt, wanneer u dat doet en wat u daarvoor nodig heeft, krijgt u uitgelegd in dit document: pdf bestandInformerende tekst aanmelden inschrijvingen 2020-2021.pdf (542 kB).

Zorg er dus zeker voor dat u uw kind online heeft aangemeld via het elektronische platform https://aanmelden.school tussen 30 maart 2020 en 24 april 2020.

Als u via het online aanmelden een plaats kreeg toegewezen, kunt u uw kind inschrijven in onze school vanaf 13 mei 2020.

Bovenstaande info is onder voorbehoud. We hangen hiervoor af van veranderende wetgeving en het samenwerkingsverband tussen een 70-tal scholen. Mochten er wijzigingen zijn, delen we die op deze pagina aan u mee.

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar kunt u inschrijven vanaf maandag 20 april 2020.

Er zijn geen voorrangsregels. U kunt vanaf die datum om 9.00 u. naar onze school komen en meteen inschrijven, zolang er plaatsen beschikbaar zijn in de studierichting die u wenst. Een online aanmelding vooraf, zoals bij 1A en 1B, is niet nodig.

We voorzien inschrijvingsmomenten zonder afspraak op maandag 20/4/2020 (start inschrijvingen), zaterdag 25/4/2020 (infodag) en zondag 17/5/2020 (Opentuindag). U kunt daarnaast een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven na 20/4/2020. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@horteco.be).

Breng zeker de identiteitskaart van uw kind mee. Aan het einde van het schooljaar bezorgt u ook (een kopie van) het getuigschrift of attest en het eindrapport van de vorige school van uw kind aan het secretariaat.