Welkom

Wij zijn een middelbare school die elk kind in een sfeer van verdraagzaamheid,
sportiviteit en begeleide vrijheid wil benaderen.
 
Wij willen elk kind vaardigheden en kennis laten verwerven, sociale bagage meegeven en een boeiende schooltijd laten beleven zodat het later als volwassene goed voorbereid in het leven staat en ook met plezier terugdenkt aan Campus Horteco.
Onze school is pluralistisch en verdraagzaam en biedt de keuze tussen een erkende godsdienst en niet-confessionele zedenleer.
 
De eerste twee jaren van Campus Horteco bieden voor iedereen een gemeenschappelijke vorming aan. In de volgende jaren kan de leerling zelf keuzes maken en accenten leggen volgens zijn of haar persoonlijke belangstelling en aanleg.
 
Jonge mensen die theoretische en praktische talenten hebben volgen best een technische opleiding. Deze geeft jongelui inzicht in de basiselementen van de technologie. Concrete problemen lossen zij op aan de hand van een solide theoretische kennis al handelend (en zelfstandig!). Later zullen deze mensen in het beroepsleven leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Sociale vaardigheden zijn in deze studierichtingen daarom van groot belang.
 
De meer wetenschappelijk getalenteerden van deze groep kiezen voor de Biotechnische studierichting. Afhankelijk van hun interesse kiezen de anderen voor de richting Plant-, dier- en milieutechnieken met als optie Tuinbouw of Dierenzorg. Door de brede vorming die hier geboden wordt is het voor deze leerlingen eveneens mogelijk om met succes verder te studeren. Nieuw vanaf vorig schooljaar in het 5de jaar is de richting Natuur en Milieu (of Natuur- en groentechnische wetenschappen)
 
Wie interesse heeft voor het onmiddellijk bruikbare en moeilijk grote delen leerstof instudeert, kan bij ons kiezen voor het beroepsonderwijs. Deze opleiding heeft tot doel een vakkennis op te doen die de leerling toelaat om het beroepsleven in te stappen. Doen is hier belangrijk. Het brengt de arbeids- en ondernemingswereld stap voor stap dichterbij. Het is mogelijk om zich te specialiseren in een vakgebied en later zelfstandige te worden. Op Horteco hebben wij twee studierichtingen in het beroepsonderwijs, met name Tuinbouw en Dierenzorg. (Opties binnen de studierichting Plant, dier en milieu in de 2de graad, afstudeerrichtingen in de 3de graad.)